Oprócz typowej działalności zawodowej bierzemy udział w szkoleniach i akcjach na rzecz lokalnego środowiska.